News & Events
Chính sách trách nhiệm xã hội

Chính sách trách nhiệm xã hội

Công ty TNHH May Vina Tân Phú công bố và cam kết thực hiện tuân thủ các chuẩn mực trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000, theo công ước quốc tê, luật Lao động Việt Nam và các điều khoản liên quan của khách hàng tại công ty

Furniture cover with water resistance - New products of Tan Phu
Tan Phu New products are put on shelves in Garbou supermarket in Germany

Tan Phu New products are put on shelves in Garbou supermarket in Germany

furniture covers,outdoor table covers, outdoor chairs covers. These covers are 100% waterproof to secure your furniture from bad weather.

FANPAGE

© Copyright 2016 COMPANY LIMITED PRODUCTION TRADING SERVICES PHU TAN EXPORT | Design by: NINA.vn

Online: 5 | This week: 898 | Total visitors: 798331

News & Events

News & Events

News & Events